برچسب : باتری کتابی کملیون مدل Plus Alkaline 6LR61